Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Nyitólap / Rovataink / Szellemi Műhely / Cikkek

Mottó: „Olyan szintig tudunk egy írást minõsíteni,
ameddig magunk is elérünk.”
Dr. Forgács Katalin


Egy Szellemi Mûhely „titkai”

Részletes bemutatkozás »A relaxáció, az imagináció és a meditáció együtt gyógyít.
Manapság túl könnyen rámondjuk valamire, hogy meditáció, sokszor az egyszerû relaxációt is annak nevezik. Relaxáció nélkül nincs meditáció, de a kettõ nem azonos. Betegeimnek rendszeresen tartok tréningeket, melyeken a relaxáció, az imagináció és a meditáció egyaránt fontos szerepet kap.

Bővebben »

A képzõmûvészek kézjegyei a grafológia tükrében
Hol rejtõzik a mûvészeti érzék írmagja, hol kezdõdik az individuális világ sejtelmes mûvészi megformálása és honnan ered az alkotói szabadságvágy? Mindezekre keresve a választ, grafológiai vizsgálataim során az volt az alapgondolatom, hogy az alkotó ember személyiségvonásai, gondolkodásmódja, fõ karakterjegyei, stílusa és egyedisége a grafológiai megnyilvánulásokban éppúgy megmutatkoznak, mint az alkotásokban. Ebbõl a feltételezésbõl kiindulva elsõsorban azt vizsgáltam, hogy a mûvekben kibontakozó sajátosságokat, stílusjegyeket valóban megtalálhatjuk-e a kézírásokban is.

Bővebben »

Pszichológia, személyiségtípusok, pszichoterápia
A pszichoterápia akkor vette kezdetét, amikor az õsember megtanulta a 30 leggyakoribb szót ("adj", "klassz", "jaj" stb.) és áttért a bonyolultabbakra ("na", "sebaj", "gázvan"). Az emberek bizonyára már akkor tudták, hogyan kell egymást megnyugtatni, megvigasztalni, megsajnálni. Aki a többieknél gyakrabban tette ezt, az lett az elsõ pszichoterapeuta.

Bővebben »

A vizualitás, mint korunk gyermekbetegsége
Akár az európai kultúra történetébõl indulunk ki, akár a személyiségfejlõdésbõl, a képes helyét veszi át a leírt, a nyomtatott szöveg, az irodalom. A román és gótikus templomok falán a freskók képes történetek, a képregények õsei (nemegyszer még szöveges feliratok, szóbuborékok, szöveges szalagocskák is találhatók) Biblia Pauperum: a szegények bibliája az írástudatlanok számára.

Bővebben »

A szimbólumok és szertartások szerepe a modern kori ember életében.
Az alábbi tanulmány a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem posztgraduális mentálhigiénikus képzésének záró szakdolgozataként készült. Így – legalábbis a bevezetõben – magán hord olyan jellegzetességeket, melyek éppen eme szükségszerû, de mégis természetszerûleg adódó mentálhigiénikus megközelítésbõl fakadnak. Ám a továbbiakban interdiszciplináris szemléletmódja alapján – hiszen felhasználja a néprajztudomány, a kulturális antropológia, a nyelvészet, a mítosz- és szimbólumkutatás, a vallástörténet, a régészet eredményeit – az immáron mind szükségesebbé váló egységben látást tûzte ki célul az emberi képességek és lehetõségek kiteljesítése érdekében.

Bővebben »

Kriptográfia - avagy a Titkosírás napjainkban
A kriptográfia vagy a titkosírás egyszerûsítve, õsi, mint a civilizáció a földön. A kifejezés a mai értelmezés szerint nem csak az írást jelenti, hanem minden híradás technikai eszköz, mint a telefon a rádióhullámok és a számítógépes hálózatokat is. A cél régen is, mint most az volt, hogy megakadályozzák az illetékteleneket abban, hogy megértsék, mit üzennek az illetékesek egymásnak akár írásban akár szóban. Erre volt, van és lesz szükség a jövõben is.

Bővebben »

A tipográfia mestersége – „Mindent az olvasókért…”
A mûszaki szerkesztés, a tipográfia és a tördelés speciális szakma, melyek elsajátítása hosszú felkészülést, és még több gyakorlatot igényel. Napjainkra a számítógép elterjedése, a technikai modernizáció átrendezte, és alapvetõen megváltoztatta a könyvtervezõ mesterek munkáját. Ám éppen a számítógép által kerültek közelebb a könyvhöz, hiszen amíg régebben csupán megtervezték a nyomda számára a könyv megjelenési formáját, addig ma õk maguk meg is valósíthatják azt.

Bővebben »