Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Nyitólap / Archívum
ÖSSZEFOGÁS A GRAFOLÓGIÁÉRT!
Kérjük, támogassa Ön is, hogy a grafológia OKJ szakma maradhasson, egységes képzési minõséggel és állami garanciával!

Bvebben »

Kriminalisztikai okmányvizsgálat
Napjainkban az okmányok vizsgálatának kriminalisztikai jelentõsége egyre fokozódik. Ennek a folyamatnak – mely elsõsorban a hamisítások mennyiségi és minõségi átalakulásában fi-gyelhetõ meg – több összetevõje könnyen felismerhetõ. - kezdi szakdolgozatát Pintér Edit, a Grafodidakt frissen végzett, grafológus-írásszakértõ egykori tanítványa.

Bvebben »

A bûnelkövetés társadalmi háttere és pszichológiája
A szakdolgozat mindig valami újat igyekszik hozzátenni a szakmához. Ezúttal Maczkó Hajnalka szakdolgozatából csemegézhetünk a bûnelkövetés pszichológiájáról. "Az emberek nem csak Isten törvényeit szegik meg idõrõl idõre, hanem mindazon szabályokat is, amelyeket õk maguk hoztak létre a társadalmi együttélés rendezése céljából. A társadalom szerkezete és a bûnözés közötti összefüggés már az antik világ filozófusait is foglalkoztatta, Platón mûveiben, illetve Szophoklész tragédiáiban is központi kérdéssé vált." - írja Maczkó Hajnalka szakdolgozatában.

Bvebben »

Kossuth Lajos személyisége kézírása alapján
Kossuth Lajos életrajzát nagyon sok könyvben részletesen olvashattuk. De milyen volt Õ valójában, mint ember? Milyen személyiségjegyeket állapíthatunk meg aláírásából és öregkori kézírásából? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ a ránk maradt kézírásaiból. Nehezíti a munkát, hogy sajnos elég kevés kézírása maradt fenn az utókor számára.

Bvebben »

A sors esélye Báthory Gábor életében.
Ez az elemzés egy próbálkozás arra, hogy adatok hiányában feltérképezhetõ-e ekkora idõ távlatából a személyiség. Kíváncsiságom által ösztönözve, segítségül hívtam két antik tudományt az asztrológiát és a numerológiát, valamint napjainkban a pszichológia társtudományává avanzsált grafológiát Báthory Gábor személyiségének, életének elemzéséhez. Ezek eredményét próbáltam összevetni Báthory Gábor életének valós történéseivel. Ugyanakkor érdekel, vajon valóban léteznek-e életünkben sorsszerû események, amelyek megtanítják az embert dönteni és elválasztani a jót a rossztól. Elég-e pusztán a szabad akaratunk, hogy önmagunkat megvalósítsuk, vagy közrejátszanak egyéb tényezõk is? Remélem a „Tündérkirályfi” megbocsátja nekem, hogy az õ élettörténetén át vizsgálom ezt a folyamatot.


Bvebben »

’Om mani padme hum’ vagyis: A lótusz szívében lévõ gyöngy
Ez a gondolat jutott eszembe a napokban. Joggal kérdezheted kedves olvasó, hogy jön ez ide? Egyszerû. Vizsgáztunk. Ismét elkészültek a dolgozatok, a kis remekmûvek, melyeknek egy közös pontja egészen biztosan volt – középpontban az ember állt mindegyiknél. Kinél így – kinél úgy. De munkájuk során valamennyien a lótusz szívében lévõ gyöngyöt keresték – sikerrel. Ezúton is gratulálunk új grafológus társainknak!

Bvebben »

2012, a maja apokalipszis
Akik ismerik a maja naptárban rejlõ próféciát, azok tudják, hogy már nem sok idõnk van hátra. Dr. Karl S. Kruszelnicki ausztrál fizikus, több best-seller populáris tudományos könyv írója, úgynevezett "tévhitológus" beleásta magát a maja írásokba, hogy végére járjon a dolgoknak.

Bvebben »

Részben már digitalizálták a világ legrégebbi bibliáját
A Lipcsei Egyetemi Könyvtár (Bibliotheca Albertina) sikeresen szkennelte a Codex Sinaiticus, vagyis a Sínai Biblia 43 oldalát, amelyek máris elérhetõek a felhasználók számára.

Bvebben »

GRAFOLÓGIA , CASTING – MEG A JÓK
Azt hiszem, vannak emberek, akik Jó szerepekre születtek. És vannak olyanok, akik sosem tudnának hitelesen Jót játszani.
És mindez benne van a betûkben. A térben, a mozgásban, és a formában. Benne van, hogy kibõl lehet hitelesen Jó, és kinek hiszi majd el a világ, hogy tõle bizony félni kell.


Bvebben »

A nevelésrõl és a gyermekrajzról
A gyermeknevelés felelõsségvállalás mindkét szülõ részérõl. Olyan felelõsségé, amelyet végiggondolt célok jegyében vállalnak magukra. E felelõs nevelésben nagyszülõk is részt vesznek, ezért fontos, hogy közel azonosan válaszolni tudnak arra, "mire nevelnek".

Bvebben »

Beszédhibák megjelenése a kézírásban
Románné kutatásai abban az idõben történtek, amikor az iskolai normaírás a kalligrafikus szépírás volt, s mivel ma már egészen más jellegû írásfajtá(ka)t tanítanak a gyerekeknek, megállapításait újra kell gondolnunk. Mai ismereteinket e téren részben Fazekasné Visnyei Irmának köszönhetjük, aki logopédusként és grafológusként is dolgozik.

Bvebben »

Az etalonírás tanításának mai gyakorlata, az írás individualizációjának tendenciája az általános iskola 1-4. osztályában
Az írásszakértõi vizsgálat során, kiváltképpen a különös sajátosságokat kutatva az iskolai etalonírástól való eltérés az összehasonlításunk alapja. Tehát az etalonírás és az írásszakértõi vizsgálat között szoros összefüggés áll fenn. Nem véletlen, hogy éppen ehhez a formához térünk vissza olykor tudatosan (pl. szándékos torzítás esetén), vagy éppen tudattalanul az öregedés folyamatában.

Bvebben »

Ki a tökéletes web 2.0-ás termékmenedzser?
A cikkbõl megtudhatja milyen jellemvonásokkal kell rendelkeznie egy online termékmenedzsernek, ha sikeres szeretne lenni a web 2.0 világában.
Jóllehet napjainkban - a Web 2.0 világában - a felhasználók szinte mindenre befolyást tudnak gyakorolni, az online piacon tevékenykedõ cégek termékmenedzsereire mégis különösen nagy kihívások és kitûnõ karrier lehetõségek várnak.


Bvebben »

Az autogén tréning
Az autogén tréning önálló relaxációs gyakorlat, tehát pszichoterapeuta nélkül is végezhetõ, nem csak relaxációs céllal, hanem ráhangoló gyakorlatként is.

Bvebben »

Spirituális krízis
Mindaz, amit átélünk, hatással van pszichénkre akkor is, ha ez vallásos élmény, vagy a belsõ ösvényen, spirituális keresés során éltük át. Életünk értelmes keretei között meg kell találnunk a helyét, és érzelmileg is meg kell emésztenünk. Embervoltunk határait feszegetik sokszor ezek a tapasztalatok, beszélnünk kell róluk, hogy helyükre kerüljenek.

Bvebben »

A CLARK RAJZI KÉPESSÉGEK TESZT
A gyermekrajzok múlt század végi "felfedezése" óta vizsgálatuk két párhuzamos területen folyik. Egy 1987-ben készült elemzés 190 publikációban 125 standardizált tesztet azonosított, amelyekben a kísérleti személyeknek teljesítményét rajzaik alapján állapítják meg. (Clark, 1987)

Bvebben »

A gyerekrajz nem gyerekjáték
A gyermekek világa õszinte. A gyermekek világa tiszta. A gyermekek világa ártatlan és ösztönös. A gyermekek világa egy külön világ. Beszélnek nekünk, de mi nem értjük meg õket.

Bvebben »

A serdülõk kríziseinek tükrözõdése rajzaikban
Tanulmányunk a rajzok szerepét, helyét vizsgálja a gyermekek, fiatalok megismerésében. Olyan serdülõk rajzaiból válogatunk, akik a fejlõdést tarkító krízisállapotok megoldásához külsõ segítségre szorultak. A rövid esetbemutatásokhoz rajzelemzéseket kapcsolunk, több ízben megkíséreljük a fiatalban zajló változást is szemléltetni az idõben egymás után készült alkotásokkal.

Bvebben »

A szimbólumok világa
A szimbólumok világát gyakran tekintik titkosnak, misztikusnak. Ebben az értelmezésben – a hieroglifákhoz hasonlóan – meg kell fejteni és újra meg kell tanulni jelentésüket. Kétségtelen, hogy bizonyos jelek – elsõsorban a nem képszerû (non-ikonikus) szimbólumok, például a geometrikus jelek – kizárólag az azokat megalkotó kultúra ismeretében értelmezhetõk, vagy – forrásértékû adatok híján – örökre némák maradnak.

Bvebben »

Az írásszakértõ szerepe a polgári peres eljárásokban
Napjainkban a kézírás vizsgálatával számos tudomány, közöttük a jog, az igazságszolgáltatás is foglalkozik. A vélemények túlnyomó többségénél a bíróságok munkáját megfelelõen segítõ szakvélemények elõterjesztéséhez a szakmai ismereteken túl elengedhetetlen a megfelelõ jogi tájékozottság.

Bvebben »

A fényképezés
A fényképezés más néven FOTOGRÁFIA, képek megörökítése fénnyel fényérzékeny anyagon; a fotómûvészet mûalkotások létrehozása ilyen eljárással, ill. e mûvek összessége.

Bvebben »

Jó ízlés - rossz ízlés
„Mindenkinek megvan a maga ízlése” -„Az ízlésrõl nem lehet vitatkozni”: ugye ismerõs fordulatok? Mindennap halljuk, használjuk õket. De vajon a széptan hivatásos mûvelõi, a filozófusok és esztéták hogyan magyarázzák az ízlés fogalmát? Összeegyeztethetõ-e individuális ízlés és sensus communis, azaz közös érzék? Mi az, amit megítél az ízlés? Hogy lehet jó ízlésre szert tenni? Mi az igazi ízlés? És van-e olyan egyáltalán? Mi áll az ízlésváltozások hátterében? Az elõadás az ízlés filozófiájának másfél évszázados virágzását tekinti át.

Bvebben »

Árulkodó írások 4. rész - Fidel Castro
A rutinos, szakértelemmel rendelkezõ kézíráselemzõ=grafológus számára bárkinek a kézírása talán sokkal többet árul el írójáról, amiket papírra vet, mint gondolatai, cselekedetei. Éppen ezért az illetõ bármennyire is megválogatja cselekvését, gondolatait, a papírra vetett kézírásuk vonala sok minden olyan dolgot is elárul tulajdonosáról, amit az esetleg nem is akar feltárni, elárulni. A következõkben Sheila Lowe: Árulkodó írások címû könyvébõl (magyar kiadás: Athenaeum 2000 Kiadó Publishing Limitated, Budapest, 2005) idézünk egy-egy híres személyiség kézírását, melyet a kiadó engedélyével közlünk fotókopia formájában változtatás nélkül. Sorozatunk következõ nagy alakja Fidel Castro kubai forradalmár és vezetõ.

Bvebben »

Huszonöt éves a német sajtó legnagyobb „kacsája”
Adolf Hitler naplóiból közölt részleteket huszonöt évvel ezelõtt a Stern német hetilap. A lapot százezrek kapkodták el a standokról, ám hamarosan kiderült, hogy a sokmillió márkáért megszerzett dokumentumok hamisítványok.

Bvebben »

Gróf dr. Klebelsberg Kuno két aláírásának elemzése
Gróf dr. Klebelsberg Kunó korát meghaladó gondolkodású, szellemiségében nagyformátumú, önmagára nézve szerény, tetteiben pragmatikus vezetõ egyéniség volt. A tanulmány olyan aláírásokat választott elemzésre, amelyeket minisztersége idején produkált, maga mögött tudva a neonacionalizmusa és az intézkedései során felvállalt konfliktushelyzeteket. A két írás készítése között kb. 10 év telt el.

Bvebben »

A FA, mint a tavasz eleme

Az õsi kínai szemléletmód szerint az öt elem egymásra hatása szerint mûködik mindennemû energiaáramlás, legyen szó akár az emberi szervezetrõl, akár a makrokozmoszról Az öt elem: Fa, Tûz, Föld, Fém, Víz, melyek energetikai rendszere szabályozza a természetben lezajló folyamatokat. A tavasz a fa elemhez kapcsolódik. Ilyenkor minden megújul, felfrissül, a maci kibújik a barlangjából, ahol téli pihentetõ álmát aludta, a fák rügyezni kezdenek, a növények kibújnak a földbõl, felfelé és kifelé terjeszkednek.


Bvebben »

Csakráink és a színek titkai
A színek gyógyításban való felhasználása szorosan kötõdik az emberi energiatesthez, a csakrák kifinomult rendszeréhez, illetve az emberi energiaburok, az aura rétegeihez. Bár a csakrák színe nem állandó, minden egyes csakrához rendelhetünk egy színt a szivárványból.

Bvebben »

Akadályverseny
Lassan ránk köszönt a tavasz. Ébredezik a természet, s bár néha szokatlanul fagyos reggelre ébredünk, csalhatatlan jelei már mutatkoznak. A természet hatalmas energiákkal indul újra, olyan energiákkal, amit még a legélesebb látású szemlélõdõ sem képes megpillantani. Hiába jöttek a téli fagyok, hiába a hó, a tél elmúlt, itt a megújulás ideje. A természet teszi a dolgát.
Odakint végeláthatatlanul szakadt az esõ, mintha csak az ég siratta volna az elmúló telet. De azután elõbújt a nap, és a kissé borongós hangulatom vele együtt derûre váltott. Napok óta azon töprengtem, mit lehetne másként csinálni?


Bvebben »

A szingli, korunk egyik meghatározó jelensége
Azt a nõt, aki önálló életvitelt folytat, a XX. század utolsó évtizedeiben a „szingli” jelzõvel díszítette fel társadalom. Vajon belekényszerültek, vagy csak nem tudnak kitörni ebbõl a körbõl? Esetleg nem mérték fel a teljesen önálló élettel járó körülmények hatását, és csak élnek bele a nagyvilágba? A „szingliségre”, mint jelenségre ma még mindig csak rácsodálkozik a társadalom, foglalkozik vele a szociológia, a pszichológia, a demográfiai kutatás és a média is.

Bvebben »

Szoftver fejtené meg a régi iratok titkait
A kódexek és más felbecsülhetetlen értékû mûvek eddig homályba veszõ részleteit szeretnék felderíteni nagy pontosságú íráselemzõ programok segítségével grazi kutatók.


Bvebben »

Játékos tanulás - Az írás gyakorlása
gertner Judit cikke az írástanuláshoz szeretne segítséget nyújtani, hasznos tanácsokkal, gyakorló feladatokkal az iskolakezdõknek, a kisiskolásoknak és a kicsinyeket támogató szülõknek.

Bvebben »

Iskola és nevelés az Árpádkorban
István megkoronázásával egy olyan társadalom élére került, amelyik a régi szokásokat még nem vetkõzte le teljesen, de egy új hit szerint szervezte át mûködését. A keresztény Magyarország megteremtése komoly feladat volt. Nem csak a gazdasági – termelési alapok átszervezése zajlott, hanem az intézményes iskolarendszer kialakítása, honosítása, amely a katolikus egyházi szervezet részét alkotta. Ennék elsõ lépése a hittérítés volt, amihez tanult egyházi emberekre volt szükség. Ugyanakkor az államszervezet mûködtetése is nagyszámú, megfelelõ tanultságú szakembert kívánt. Fel kellett készíteni a kiszemelt magyar fiatalokat, hogy átvehessék a külföldrõl behozott térítõk feladatait.

Bvebben »

A reneszánsz kor nevelése Magyarországon
A reneszánsz idõszaka, amely megújhodást jelentett az európai mûvészetekben, kultúrában is új igényeket támasztott a neveléssel szemben. Ez a korszak volt az egyéniség érvényesítésének idõszaka. A reneszánsz embernek sok mindenhez kellett értenie, ismernie kellett a klasszikus mûveltséget, a mûvészeteket és kora technikai vívmányait.

Bvebben »

A középkori kéziratok kormeghatározása
A kódexek kormeghatározására kétféle módszer kínálkozik. A paleográfiai és a történeti (históriai) módszer. - tudjuk meg a "Magyar Könyvszemle" 1938. évi folyam IV. füzetének Különlenyomatából. Ajánlom minden kedves olvasónak a történelmi emlékek olvasgatását, melyek mindig érdekes élményt nyújtanak és kortalanul aktuális témákat mutatnak be számunkra. A most bemutaott cikk Budapest : [s. n.], 1939. [Királyi Magyar Egyetemi Nyomda] kiadványából való részlet.Bvebben »

Tippek hatékony reklámozáshoz - Merj eltérni
Ha egy cég marketing-stratégiája kísértetiesen hasonlít a versenytársaiéhoz - ugyanott hirdet, s hasonló üzenetet fogalmaz meg – nem kell csodálkozni azon, ha eredményei nem kiugróak. A siker titka: a reklám ne legyen összetéveszthetõ, s kizárólag a célcsoportra fókuszáljon.

Bvebben »

SZIMBÓLUMOK
Az ember azért hozta létre a szimbólumokat, hogy kifejezze velük a tudatosan megtapasztaltat, de másképpen kifejezhetetlent: az emberi tudatnak olyan állapotai és lehetõségei, amelyre nincs szó, legfeljebb kép. Szimbólumokat minden korban, ma is alkot az ember. Ha úgy tekintjük, maga a nyelv is egy közmegegyezéssel létrehozott szimbólumrendszer, amely a tapasztalatok áthagyományozásának legfõbb eszköze.

Bvebben »

Az írásszakértõ és a grafológus
Az új OKJ-s grafológusképzés alavetõen igényli és magéban is foglalja, tartalmazza az alábbi cikkben megfogalmazott igényszintet, miszerint a grafológiának és az írásazonosításnak együtt kell mûködnie. Éppen ezért aktuális most ismételten megjelentetni a korábban már közölt cikket.
Szerkesztõségi megjegyzés


Bvebben »

Kutya egy karácsony...
Ráértek egy igaz mesére? Elmondanám..

Bvebben »

A karácsonyi ünnepkör útján
A Karácsony a kereszténység legszentebb ünnepe. Ünnepel a család, az iskola, a társadalom. Vajon mindannyian tudjuk-e mit? Ha a gyerekeket az iskolában megkérdezem, kórusban kántálják „a szeretet ünnepe”. No, és ez mit jelent? - kérdem tõlük…. Hogy szeressük egymást!

Bvebben »

A MÁJMÚNI KÓDEX
„A középkori héber könyvmûvészet egyik legszebb s világszerte ismert, híres alkotása a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Keleti gyûjteményében õrzött MISNÉ TÓRA. A mû – Móse Májmúni (Maimonides) törvénykódexe - a bibliai, talmudi éa Talmud utáni vallástörvények, életszabályok rendszeres összefoglalása, a középkori zsidóság egyetemes törvénykönyve. Az 1180-ban, Kairóban befejezett munka számos kéziratban terjedt.

Bvebben »

A feledésbe merült írás: az egyiptomi nyelv és írás alapjai
A legkésõbbi egyiptomi hieroglifákat i.sz. 394-ben vésték be a philae-i templom falába. Ekkoriban már csak viszonylag kevés szobrász lehetett, aki olvasni tudta, és még kevesebb, aki meg is értette a jeleket, amelyek falba vésésére utasítást kapott. Nagy Sándor i.e. 323-ban bekövetkezett halála és az i.e. 30-ban történt római hódítás közötti idõszakban Egyiptomot egy macedón család, a Ptolemaioszok uralták, és ez idõ alatt a görög volt a hivatalos nyelv. A rendeleteket két nyelven hozták, és az egyiptomi démotikus írás, amelyet az írnokok a "dokumentumok írásmódjá"-nak neveztek, kiszorította a sokkal régebbi hieratikus írást, és ettõl kezdve a feliratok kõbe vésésére is ezt használták.

Bvebben »

Egy elfeledett korong az emberiség nagy üzenetével
A Hold felszínén néhány méterre az elsõ emberi lábnyomtól fekszik egy kis fehér szövet tasak, benne pár hímzett embléma, érmék és egy aranyozott olajág mellett egy kis fém tartó. Ebben található egy vékony szilícium korong, nem sokkal nagyobb egy féldolláros érménél, rajta a hajszálnál is vékonyabb betûkkel 73 üzenet.

Bvebben »

Elõbukkant Arkhimédész igazi zsenialitása
Az ókori Szirakuzából a Szent Földön át Isztambulba, végül pedig Kaliforniába vezetett egy penészes öreg imakönyv útja, melynek latin imasorai alatt a szem számára láthatatlanul õsi tudás húzódik meg.

Bvebben »

Új háromnyelvû törvényoszlopot találtak
Jean-Franaois Champollion francia régész az ún. rosette-i kõ segítségével fejtette meg a hieroglif írást. Az egyiptomi sztélén (törvényoszlopon) ugyanaz a szöveg volt olvasható három nyelven. Német régészek a hét elején bejelentették: a rosette-i kõhöz nagyon hasonlító, háromnyelvû sztélét találtak Kairótól 90 kilométerre, egy elpusztult romvárosban.

Bvebben »

Az ûrkorszakba repíthetett volna a 2000 éves könyv?
A tudósok egy õsi matematikakönyv megfejtésén fáradoznak, mely 2000 éves elvei megváltoztathatták volna a történelem menetét. A könyv, melyet a görög matematikusnak, Archimédesznek tulajdonítanak, aki i.e. 287 körül született, olyan elveket tartalmaz, amit mások évszázadok múltán fedeztek csak fel.

Bvebben »

A töltõtollak iskolája
A mobiltelefon, az sms és a számítógépes billentyûzet korában egy skót iskola visszatér az alapokhoz: a diákokat a töltõtollal való írás elhanyagolt mûvészetére oktatják. A Mary Erskine és Stewart’s Melville Általános Iskola legtöbb termében nem hallatszik billentyûk kopogása, bár az intézményben minden rendelkezésre áll a számítástechnika oktatásához, és a technológiát sem hagyják figyelmen kívül.

Bvebben »

Üdvözlõkártyák története
Közeleg a karácsony, az esztendõ legbensõségesebb, legmeghittebb eseménye. Ünnepeink közül a karácsonynak van a legegyetemesebb tartalma: a keresztény világ Jézus születésének napját, a Megváltó eljövetelét ünnepli, de emellett a család, a békesség, a szeretet, a bizakodás, a fény és a hit ünnepe ez.

Bvebben »

Reklámhirdetés régen és ma
Találtam egy nagyon jó könyvet, ami egyik fejezetének a bevezetõ szlogenje a következõ:
„Csak egyféleképpen boldogulhatunk a túlkommunikált társadalomban: ha üzenetünket végletesen leegyszerûsítjük.” Al Ries
Talán ez a magyarázata a korunk leegyszerûsített képeslapjainak is. Egy babáról, egy finom illatokat sugalló mézeskalácsból ugyanúgy következtethetünk annak a szeretetére akitõl a képeslap érkezett.

A következõ sorokat is ebbõl a könyvbõl szeretném átadni:


Bvebben »

A jóakaratú, szelíd emberek ünnepe
A karácsonyi készülõdés az év egyik legszebb programja. De vajon hogyan is készülünk mi, magyarok, s miként várják a karácsonyt a világ más táján ünneplõ különbözõ nemzetek? Vrabec Mária egy kis ünnepi történelem után elkalauzol bennünket a világ számos tájára, hogy legalább gondolatban átérezhessük a tõlünk távol élõ emberek kulturáját, hagyományaikat, és karácsonyukat is.

Bvebben »

Téli szünet - könyvvel vagy könyv nélkül?
Sokak által vitatott téma, hogy mivel teljen a gyermek téli szünete. Szinte minden szülõ azt szeretné, hogy gyermeke ilyenkor is minél hasznosabban töltse el az idejét. Vajon hogyan telhet a szünet a leghasznosabban, könyvvel vagy könyv nélkül?

Bvebben »

Karácsony csonka családban
Közeleg a Karácsony. Az emberek többsége várja és készülõdik az év legnagyobb ünnepére. Természetes, hogy a legtöbb Karácsonnyal kapcsolatos képen vagy szövegben a családot teljességében jelenítik meg. A fa körül ott áll az anyuka, apuka és a gyerek vagy gyerekek. Azonban sok család nem ilyen felállásban ünnepel. Elég csak a válási statisztikára gondolni... Azonban ha csonka a család, akkor is telhetnek boldogan az ünnepek.

Bvebben »

Karácsonyi szimbólumok
A karácsony magyar nevébõl sokáig azt a téves következtetést vonták le, hogy a latin "incarnatio- megtestesülés" szóból származik. Végül a nyelvtörténeti kutatások kimutatták, hogy a szláv "kracsun - téli napforduló" szóból ered. A dies natalis Domini, vagyis az Úr születésének napja hosszú évszázadokon keresztül ünnep volt. Böjti ünnep.

Bvebben »

Szeretet és bölcsesség - Karácsony a tudati lélek korában
Egy különleges korszakban vagyunk, amelyet a szellemtudomány úgy hív, hogy a tudati lélek korszaka. Az évkörön ugyanazok az ünnepek követik egymást évrõl-évre, amelyek azelõtt is léteztek, csak éppen ez a kor új követelményeket állít az ember elé az ünnepek átélésével kapcsolatban. A karácsonyt definiálhatjuk úgy, hogy a szeretetnek és a bölcsességnek az ünnepe. A tudati lélek korszakában ez egy-két új aspektussal bõvül. A tudati léleknek három alapvetõ jellegzetessége van: a kérdezés, a megértés és a tudatosság.

Bvebben »

Ecce Deus - Karácsony a mûvészetben
"A megtestesített Szent szeretet megérkezését a képzõmûvészek az õskeresztények mûvészete óta számtalanszor megörökítették. Sõt, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy legkedvesebb alkotásaik közé tartozik. Igen, a képzõmûvészek ehhez a grandiózus témához, az Istenember ábrázolásához hozzá mertek nyúlni.

Bvebben »

Karácsonyi oratórium – és a Bach Biblia
Egy újabb karácsony. Ragyogó hipermarketekben mikulások és papírszárnyas angyalkák osztogatják a szaloncukrot. Szólnak a karácsonyi énekek, valótlan papírmasé világ. Az ember inkább hazamegy, beteszi a lemezjátszóba Bach Karácsonyi oratóriumát kedvenc elõadójával, és akkor történik valami, amitõl valahogy komolyabban lehet venni az ünnepet. Mintha igazi angyalok szálltak volna a földre... – olvashatjuk Simon Tamás szerkesztésében az ünnepi, zenei bemutatót. Hiszen Bach muzsikája sohasem hiányozhat így karácsony idején az áhitatos pillanatokat nyújtó zenei palettánkból. De vajon hallottak-e már Johann Sebastian Bach saját kézzel írott Bibliájáról, amely cáfolja azokat a feltevéseket, hogy a zeneszerzõ egyházi mûveit elsõsorban anyagi érdekbõl alkotta.

Bvebben »

Gólya Edit grafikus otthonában - Mézeskalács játék és más apró örömök Karácsonyra
Gólya Edit grafikus, népi játék és kismesterség szakoktató, hivatásos mézeskalács készítõ mester, akit mûvészete mellett egész évben rajongó gyermekek hada vesz körül. Aki olykor a játékosság kedvéért a nagy nevettetõ szerepét bohócruhába bújva is magára vállalja. Otthona az ünnepek idején átvarázsolódik karácsonyi kézmûves mûhellyé, és különleges hangulatba öltözve mézeskalács „meseházzá”. Ezúttal nemcsak a saját kezûleg készített adventi díszeit, és ünnepi süteményeit csodálhattuk meg, hanem a grafológusi játék kedvéért a kézírását is adta az ünnepi receptek mellé.

Bvebben »

Árulkodó írások 3. rész - Deák Ferenc
A rutinos, szakértelemmel rendelkezõ kézíráselemzõ=grafológus számára bárkinek a kézírása talán sokkal többet árul el írójáról, amiket papírra vet, mint gondolatai, cselekedetei. Éppen ezért az illetõ bármennyire is megválogatja cselekvését, gondolatait, a papírra vetett kézírásuk vonala sok minden olyan dolgot is elárul tulajdonosáról, amit az esetleg nem is akar feltárni, elárulni. A következõkben Sheila Lowe: Árulkodó írások címû könyvébõl (magyar kiadás: Athenaeum 2000 Kiadó Publishing Limitated, Budapest, 2005) idézünk egy-egy híres személyiség kézírását, melyet a kiadó engedélyével közlünk fotókopia formájában változtatás nélkül. Sorozatunk második nagy alakja Deák Ferenc a "haza bölcse".

Bvebben »

A karácsonyról, csillagász szemmel - Jézus születése és a csillagok
Több bibliai jövendölés megfejtésénél hívták már segítségül a teológusok és a történészek a csillagászati kronológiát. Így volt ez Jézus születési idõpontjának a meghatározása kérdésében is. A neves vallástörténeti eseményt ugyanis csak hozzávetõleges pontossággal tudták idõben behatárolni. A csillagászati kronológia azért tud segíteni, mert a nap- és holdfogyatkozásokat, valamint a bolygóegyüttállásokat, megbízhatóan tudja elõre - vagy vissza - számolni.

Bvebben »

Hogyan segíthet minket a Feng Shui a karácsonyi ünneplésben?
Segítségével növelhetjük az energiát lakókörnyezetünkben, elõsegíthetjük az energia szabad áramlását. Minden élõlény és tárgy sugároz magából energiát, melyek közül a legerõsebb a szeretet energiája. A karácsonyi készülõdés közben többet gondolunk azokra, akiket szeretünk, próbáljuk kitalálni, hogy minek örülnének.

Bvebben »

Korcun, Anastatica Hierochuntica és Michon abbé…..
Te jó ég!!!!…. Kit érdekel ez  ??? Különösen így Karácsony tájékán…
Már fogod is az egeret, hogy gyorsan tovább juss innen??? Én még nem tenném, hajtana a kíváncsiság…


Bvebben »

BETÛ-REJTVÉNY
A Grafo-Magazin valamennyi munkatársa nevében Kellemes Ünnepeket és Boldog Újesztendõt kívánunk valamennyi olvasónknak. azzal a kép- és betûrejtvényünkkel, melyet a Grafo-Magazin 2005. év (6. évf) 4. számában (összesítve a 23. szám) 47. oldalán közöltünk. Azóta sokan kérték olvasóink közül, hogy a megfejtéseket közöljük részletes leírással, mert meglehetõsen nehéznek találták a rejtvényt.

Bvebben »

Origami az ünnepi együttlétben
Origamizni mindig jó, és fõleg nem igényel túl sok elõkészületet. Néhány dekoratív papírlap, és máris utat engedhetünk alkotó fantáziánknak. Sorozatunk újabb darabja a bálna és a fóka.

Bvebben »

Karácsonyi kaleidoszkóp
Meghitt családi ünnep vagy a fogyasztói társadalom szintézise? Valószínûleg mindkettõ, de az csak rajtunk múlik, hogy melyik összetevõt részesítjük elõnyben. Mondhatnánk közhelyeket, hogy „minden nap kell szeretnünk egymást”, de a hétköznapokban csak a túlélésre tudunk gondolni, élünk egyik óráról a másikra, mígnem eljön a december….,

Bvebben »

Nevelés az ünnep fényében……..
Elgondolkodtató érzésekkel tölti el az embert a várakozás, a szeretet ünnepének közeledte. Ugyanakkor az is felmerül bennem, hogy vajon hányan is tudjuk és figyelünk az ünnep valódiságára? Tudjuk-e még, mit is ünneplünk? S, átadjuk-e mindazt a teljességet, beteljesülést, örömöt és áhitatot gyermekeinknek, amit az ünnep fényében a szeretet ünnepe, és Jézus születése jelenthet számunkra?

Bvebben »

A szeretet ünnepe az adventi gyertya fényében

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. Aki nem hisz létezésében a szeretet ünnepének tekinti a karácsonyt. Bármilyen oldalról is közelítünk meg egy ünnepet, az emberek nagy többsége különleges figyelmet szentel ennek. Készül rá. Akár ajándékvásárlással, akár lélekben, vagy mindkettõvel. Igazából az a legfontosabb, hogy mindennemû hozzáállásunk szívvel, szívbõl történjen.


Bvebben »

A szeretet és az empátia szerepe az oktatásban, nevelésben
A szeretet sokarcú jelenség: „olykor derûs, kritikus, erotikus. Olykor világot megváltó, izgalmas, játékos, alkotó, harcot vívó. Örömteli, megerõsítõ és megrendítõ – és végül is a végesben a végtelent mégiscsak megvalósító.” (Kamarás István)2 A szeretet cselekvõ törõdés annak az életével és fejlõdésével, akit vagy amit szeretünk.

Bvebben »

TTF MUSTRA -21 betûtípus, ha már muszáj írnod is valamit
Ma már hozzátartozik életünkhöz a technika, a számítógépes grafika számos kreatív lehetõsége. Nem csoda hát, ha a betûkészletünk is saját ízlésünket, egyéniségünket fejezi ki. Zágoni Bálint vidám összeállításában nem csak az ünnepi üdvözlethez találhatjuk meg kedvenc betûformánkat, de akár játékos, grafológus kedvünkben azt is kitalálhatjuk, vajon miért éppen ez vonzza alkotó kedvünket.

Bvebben »

A karácsony és a frusztráltság kapcsolata
Vajon miért lesz sokszor a szeretet ünnepébõl a frusztráltság ünnepe? Ezt a kérdést járjuk körül közösen és keressük meg a válaszokat. Érdemes foglalkozni a témával a valódi önismeret szemüvegén keresztül.

Bvebben »

Írásjellemzõk változása marihuána hatása alatt
Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a marihuána által okozott – szakemberek által megvizsgált – pszichológiai és fiziológiai hatásoknak megfelelõ írásjellemzõk (illetve rendszeres fogyasztás esetén a grafológiai vizsgálattal is kimutatható személyiségjellemzõk) a kenderfogyasztás után valóban a leírt hatásoknak megfelelõen változnak-e. Jelen cikk 2007-ben megvédett, azonos címû szakdolgozatom átdolgozott változata.

Bvebben »

Egy elfelejtett karácsonyi szimbólum

avagy az írástudók árulása: hogyan lesz a pávából turul?

Isten háza - Eckhart mester szavai szerint - elsõsorban maga a teremtett ember, akiben Isten lakozni akar.(1)

Bvebben »

Írásszakértõ a büntetõeljárásban
A társadalmi, technikai változások folytán minden eddiginél jobban felértékelõdött a szakértõk szerepe az igazságszolgáltatásban. Egyre több az olyan büntetõeljárás, amelyben szakértõt kell igénybe venni, mert a bíróság az ügy eldöntése szempontjából releváns tényeket kellõ szakértelem hiányában nem tudja értékelni.

Bvebben »

A segítõ kapcsolatok pszichológiája
Létfontosságú társadalmi- és emberi szükségletként a lelkiegészség megõrzésére és fejlesztésére, valamint a pszichikus ártalmak és betegségek megelõzésére ma világszerte nagy figyelem irányul. Ezt a törekvést nálunk a mentálhigiéné fogalmával fejezzük ki, a világnyelven inkább a lelki egészségpromóció szót használják. Cikkünkben nemcsak a pszichológusok által nyújtható támaszt szeretnénk bemutatni, de a lelkipásztori és más segítõ foglalkozásúak számára is átadni a tanácsadás alapjait. Nem módszertant adunk közre, sokkal inkább egy olyan látásmód keresését, amely a segítõ hivatás egyfajta olvasata, hogy akár a grafológus is a saját tapasztalatával tovább építhesse azt. Hiszen a tanácsadói emberkép, a pályaszocializáció, a segítõképzés modellje, az alkalmazott altruizmus, a segítõ személyiségének érettsége mind-mind olyan meghatározó tényezõk, melyek éppúgy hozzátartoznak a jó segítség nyújtásához, mint maga a mentálhigiénés módszertanok, szakmai ismeretek.

Bvebben »

Johann Kaspar Lavater és a fiziognómia mûvészete
Az 1700-as évek végén egy párizsi asszony 15 éves leányának sorsáról szeretett volna többet megtudni, ezért elküldte a lány fényképét a kor híres fiziognómusának, a svájci Johann Kaspar Lavaternek. Lavater postafordultával küldte a válaszát, ám a borítékban volt egy má-sik boríték is, azzal a kikötéssel, hogy azt az asszony csak hat hónap elteltével nyithatja ki. Öt hónappal késõbb a 15 éves lány meghalt, és az asszony ekkor kétségbeesve bontotta fel a zárt borítékot.

Bvebben »

Johann Kaspar Lavater fiziognómus és kutatásai
Johann Kaspar Lavater (1741- 1801), zürichi polihisztor, fiziognómus, filozófus, költô, teológus, az arc és koponya alakzataiból következtetô vizsgálódásnak, a „phrenológiának” a megteremtôje. Az embert holisztikusan szemlélte, minden rendelkezésére álló eszközt felhasznált arra, hogy az emberi jellemet megismerje. „Physiognomia” címû mûvében írja, hogy az írott betûk teste, formája, lendülete, magassága, hosz-szúsága, dôltsége, összefüggése, szélessége, a sorok egyenes vagy ferde volta stb. minden embernél más és más. Munkája, a „Physiognomische Fragmente” címmel jelent meg 1775 és 1778 között, négy kötetben. Megállapításai bármennyire elavultak, ma is alapjai a tudományos íráselemzésnek.

Bvebben »

Az arc olvasása - Fiziognómia és vizuális kommunikáció
A kommunikációs médiumok jelenkori sokfélesége és az egyre gyorsabb ütemben univerzalizálódó, a legkülönbözõbb kultúrákat egyaránt átható, a vizuális nyelvet egyre inkább elõnyben részesítõ posztmetafizikus gondolkodás kontextusában kérdezünk rá arra az összetett, részben komplementer, részben antinomikus kapcsolatra, melyet hagyományosan a „természetes" nyelv vizuális jelrendszere - az arc, a mimika, a test és a gesztusok nyelve - valamint a szavakon alapuló nyelvi kommunikáció között feltételeztek.

Bvebben »

Jézus, mint az ajtó szimbóluma
„Jung szerint Jézus Krisztus a legtökéletesebb szimbóluma a Selbstnek, a személyiség mélyen tudattalan õsmagjának, központjának, az istenérzékelés szervének. A tudatos ego az emberi lélekben az istenképen keresztül kapcsolódik az õsmagunk irányából jövõ impulzusokhoz. Mélylélektani értelemben istene mindenkinek van, hasonlóan a Biblia szemléletéhez.” – olvashatjuk dr. Süle Ferenc pszichiáter, valláskutató elmélkedéseit, aki Jung szimbólumkutatásain keresztül vezet el bennünket Jézus személyiségének megértéséhez, s egyben a jézusi szimbolika önmegismerést is hozó útjára.

Bvebben »

Árulkodó írások 2. rész
A rutinos, szakértelemmel rendelkezõ kézíráselemzõ=grafológus számára bárkinek a kézírása talán sokkal többet árul el írójáról, amiket papírra vet, mint gondolatai, cselekedetei. Éppen ezért az illetõ bármennyire is megválogatja cselekvését, gondolatait, a papírra vetett kézírásuk vonala sok minden olyan dolgot is elárul tulajdonosáról, amit az esetleg nem is akar feltárni, elárulni. A következõkben Sheila Lowe: Árulkodó írások címû könyvébõl (magyar kiadás: Athenaeum 2000 Kiadó Publishing Limitated, Budapest, 2005) idézünk egy-egy híres személyiség kézírását, melyet a kiadó engedélyével közlünk fotókopia formájában változtatás nélkül. Sorozatunk második nagy alakja: Johann Sebastian Bach

Bvebben »

ÍRÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Az írás valódi elõfutárának a képszerû, piktografikus ábrázolás fogalmazható meg, melynek lényege az ábrázolt tény, személy, dolog egyedi azonosíthatósága volt. A díszítõelemek az egyes jeleknél fokozatosan kezdtek lekopni, s csak a jelentés átadásához szükséges jellemzõ vonásokat tartották meg. A továbbfejlõdés folyamán egyre inkább az elvontság, az általánosí-tás kezdett elõtérbe kerülni, a személyek, dolgok, tények szimbolikus jelentéstartalma a háttérbe szorult. Már nem öt darab házat rajzoltak az „öt ház” kifejezésére, hanem az „öt” és a „ház” szavak jeleit. Így keletkezett az ideografikus fogalomírás.

Bvebben »

A kreativitás pszichológiai vonatkozásai
Az alkotókészség bizonyos határokon belül tudományos igénnyel pszichometriailag tesztelhetõ. Számos mérõeszközt dolgoztak ki erre a célra; a skálák közül ismert többek között a Barron–Welsh mûvészeti skála, amely a komplexitáspreferenciát méri, a szóasszociációs teszt, amely a különleges válaszokat regisztrálja, a távoli társítások tesztje, a kreatív személyiség skála, valamint a „Lifetime” kreativitásskála, amely a hétköznapi és eminens alkotói eredetiséget, az innovációt (illetve az arra tett erõfeszítést) teszteli. Eysenck átlagpopulációban végzett vizsgálataiban azt találta, hogy a pszichometriai tesztekkel mért kreativitás korrelált a személyiségteszt magasabb pszichoticizmus-, impulzivitás- és kalandkedvelés-pontszámával, valamint alacsonyabb neuroticizmus- és konformitásértékével, ugyanakkor az intelligencia foka nem befolyásolta az eredményt.

Bvebben »

ÚJ ELÉRHETÕSÉGÜNK: grafostudio@digikabel.hu


Bvebben »

Szimbolizáció és kreativitás Susan K. Déri elméletének fényében
Napjaink tudományos diskurzusának gyakori toposza a pszichoanalízis és a mûvészet közötti kapcsolódási pontok feltárása, például a mûvész élettörténete és alkotása közti összefüggés bemutatása, a kreatív alkotás a pszichés egyensúly fenntartásához való hozzájárulásának vizsgálata. S. Freud, H. Hartmann, E. Kris, M. Klein és D. Winnicott - csak a legismertebb szerzõket említve - arra vállalkoznak, hogy a fenti témát lehatárolva a kreativitás kérdéskörét járják körbe, természetesen a pszichoanalízis útvonalán. Jelen tanulmány fókuszában Susan K. Déri elméleti megközelítésének bemutatása áll, olyan pszichoanalitikus alkotáselméletként, amely a kreativitás és a szimbolizáció folyamata közötti párhuzam vonására helyezi a hangsúlyt.

Bvebben »

Tollhegyen Román Sándor, az ExperiDance Tánctársulat alapítója, koreográfusa
Zene, tér, idõ, és tánc, tánc, tánc…. Ezek azok a kifejezések, melyek a színpad ’innensõ végén’ rendszeresen ülõként eszembe jutnak, ha az ExperiDance fantasztikus zenei és mozdulatvilágát kívánom szavakba önteni.
Mindezeknek együtt kell élnie ahhoz, hogy olyan produkciók jöhessenek létre, amelyekkel Román Sándor Tánctársulata örvendezteti meg rendre a „nagyérdemût”.
Tudjuk: ’Jól - csak a szívével lát az ember’ – s ez számomra e kérdésben (is) megadatott, hiszen anyai szívvel is figyelem a színpad kreatív összhangját.


Bvebben »

Vendégségben Gömöri Gézánál a kreatív (írás)kép mesterénél
Régi vicceknél szokták mondani, hogy „zöldfülûeknek” minden az újdonság erejével hat. Ha nem is a kedves poénjai által, de azt hiszem az életvidám, 86 esztendõs Gömöri Gézával, „Géza bácsival” a hazai grafológia atyjával grafológusként egy kicsit ilyen érzésekkel ismerkedtem meg. Elõször az idei Grafo-Gárdony konferencián találkoztam vele, majd ezt követõen saját otthonában festményei, fafaragványai, és személyes emlékei által szinte az élete részesévé válhattam.

Bvebben »

A holisztika és egyéb érdekességek
A grafológia történetébõl tudjuk, hogy a holisztikus grafológiával többen is foglalkoztak. A “nagy” nevek közül Knobloch neve bizonyára mindenki elõtt ismert. Mégsem vele, illetve a régebbi irányzatok képviselõivel és elméletével szeretném megismertetni a kedves Olvasót, hanem a napjaink holisztikus grafológiai rendszerének néhány összetevõjével, melyek különösen felkeltették érdeklõdésemet a holisztikus grafológia áttanulmányozása során.

Bvebben »

JIN és JANG energiák és megjelenésük a kézírásban
A JIN - JANG fogalmakat nagyon sokszor halljuk napjainkban az ezoterikus, valamint a vallással foglalkozó mûsorokban, hiszen a taoista vallás jelképei is. A tao oltáron egy lámpa ég, melynek lángja jelképezi a megszentelt bölcsességet, és a hallhatatlanság varázsitalát. Elõtte különbözõ tárgyak sorakoznak, melyek között megtaláljuk a jin és a jang jelképeit is.

Bvebben »

És legyen vidámság!
"És legyen vidámság..." - Koncz Zsuzsanna melegséget, emberi bölcseletet hozó ihletében, aki verseló sorozatának immár második részével ajándékozott meg bennünket.

Bvebben »

Az origami titkai - játék és mûvészet nemcsak gyerekeknek
Az origami, vagyis a papírhajtogatás mûvészete játékos, kreatív idõtöltés, amely az évszázadok során az egyszerû hajtogatásból mára egészen bonyolult, dekoratív, sokrétûen mûvészi kifejezõeszközzé vált. Az egyszerû térbeli játéknak tûnõ papírhajtogatás nemcsak a gyermekek fantáziáját mozgatja meg, hiszen az origami szertartásos célú tradícióit is felnõttek alkalmazták elõször. Az origami nem csupán egy technika, hanem kulturális-mûvészeti vívmány. Hogy honnan indult valójában és modern változataiban hová tart ez a sokak által kedvelt alkotótevékenység? Az origami eredetét, készítését, hasznosítását és az alkotókra való hatását kutatva számos érdekességre bukkanhatunk. Fedezzük hát fel az origami rejtelmeit, és akinek sikerült kedvet csinálnunk, azok megpróbálkozhatnak néhány ajánlott kezdõ lépéssel a gyakorlatban.

Bvebben »

Nyolcadikos a gyermekem…….
Azt hiszem minden szülõ rémálma a szeptemberi iskolakezdés. Különösen azokat érinti a dolog érzékenyen, akik továbbtanulás elõtt állnak. Így számukra elkezdõdött a döntést elõkészítõ folyamat, mely a felvételi lapok beadásával ér véget. Addig a kedvezõ pillanatig azonban sok teendõ elõtt áll a szülõ és a gyermek egyaránt. Ehhez a döntési helyzethez ajánlanék egy pár ötletet szülõknek, mit tegyünk és mi nem ajánlatos.

Bvebben »

Démoszthenész erejével - dadogás és íráskép
Vizsgaidõszakot élünk. Készülnek az 54-es dolgozatok. Álmatlan éjszakák, hatalmas sóhajok, hogy „…miért is nem kezdtem hozzá hamarabb…” és hasonlók. Ugye ismerõs? Bíztatásul azoknak, akiknek a munka dandárja még hátravan, ízelítõül egy már elkészült – és azóta megvédett – szakdolgozat részlet. Témája a dadogás. Készítõje tehetséges tanítványom, a debreceni Inform-team grafológus iskola kiválóan végzett hallgatója. Szeretettel ajánlom munkáját önálló olvasmányként. Terveink szerint a legjobb dolgozatokból folyamatosan közlünk részleteket.

Bvebben »

HUNN-SZÉKELY ÍRÁS
Avagy kitõl származunk? Finnugor vagy szkhíta eredet? Lapozgatva a Révai nagy-lexikon oldalait, érdekesebbnél érdekesebb írásra lehet bukkanni. Nem csak az internet, de az írott irodalom is rejthet néha érdekes témákat. Több 10 ezer oldal és érdekesebbnél érdekesebb képek. Kerestem a hunokkal kapcsolatos leírást, és a címszavak között megjelent a hunn mondák, majd a Hunnok csatája és utána a hunn-székely (Hunn-szkhíta írás) írás ismertetése. Eredetileg azt kerestem, vajon ki, mikor és miért adta a magyar Szent Koronát Istvánnak, s így jutottam el lépésrõl lépésre ezekre az oldalakra.

Bvebben »

Képzõmûvészeti tehetségek felismerése az iskolában
Gyarmaty Éva pedagógus rövid áttekintést ad a rajzfejlõdés folyamatáról. Fontos megállapítása, hogy a mûvészeti tehetség korai megnyilvánulása viszonylag ritka. A tehetségek arról ismerhetõek fel, hogy rajzaik már gyermekkorukban rendkívül realisztikusak, komplexek és strukturáltak. A képzõmûvészeti tehetségek családjaiban mindig található mûvész vagy kézmûves. A cikk bemutat néhány vizuális tehetségvizsgáló eljárást és tesztet.

Bvebben »

AZ EMLÉKEZÉSRÕL
Már a pszichológia, mint tudomány kialakulása elõtt foglalkoztatta az embereket az emlékezés, az események késõbbi elõhívásának a mibenléte. Kant így határozta meg a fogalmát: "Emlékezés: fantázia és éber tudat együttesen.” A filozófia az antik görögség óta foglalkozik a kérdéssel, mára pedig már a pszichológiai tudományokon belül kiemelt helyet foglal el az emlékezettan. Kutatások folynak az emlékképzési folyamatok feltárására, mint agyi, mint viselkedés szinten.

Bvebben »

Szemezgetések a reklámlélektan korabeli és mai jellemzõirõl
A reklámlélektan kialakulásának elsõ évtizedeiben arra törekedtek, hogy az általános lélektan addigi eredményeit és eljárásait átvigyék a reklám területére. Azaz a reklámoknál a pszichológiából ismert emlékezeti és asszociációs vizsgálatokat végezték el.

Bvebben »

Arculati kézikönyv
Arculati kézikönyvvel már bizonyára mindenki találkozott. Összegyûjtöttünk néhány meghatározást a magyar weboldalakról, és a linken a cidic.net (corporate identity documentation) oldalára juthatunk, ahol (többek között) arculati kézikönyveket tölthetünk le pdf formátumban. Azért ajánljuk az arculati kézikönyvek nézegetését, mind szakmabelieknek, mind érdeklõdõknek, mert talán ezekben a manuálokban érhetõ tetten leginkább a tervezõ gondolkodásmódja, a rendszer, amiben gondolkodik.

Bvebben »

A dolgok rejtett rendje
A hirdetésekben és reklámeszközökön alkalmazott képi ábrázolások hatásfoka nagymértékben attól függ, mennyire vesszük figyelembe ezt a jelképrendszert. Ez társadalmanként eltérõ lehet. Ezenkívül mindenkor érdemes piackutatást tartanunk, mielõtt pl egy újonnan bevezett terméket reklámozni kezdünk...

Bvebben »

Gondolatok a barátságról
A barátsághoz mély emberi érzések kellenek. A jó emberi kapcsolatokhoz jó kommunikációs képesség szükséges. Kapcsolatteremtõ képességünket nagyban befolyásolja kreativitásunk, mely a belsõ világlátásunkat tükrözi.
A barátság nagy kincs. Kölcsönös tiszteleten, elfogadáson alapul, mint minden jól mûködõ kapcsolatunk. Akit barátunkká választunk, annak rezgésével úgy azonosulunk, hogy tiszteletben tartjuk a szuverenitását.


Bvebben »

A színezés értelmezhetõsége az írásanalízis tükrében
A különbözõ színek különféle hatással vannak szervezetünkre, befolyásolják lelkiállapotunkat, viselkedésünket. A világosak általában felvidítanak, a sötétek lehangolnak. A piros felélénkít, a zöld és a kék megnyugtat. Számtalan kutató vizsgálta már ezt a hatást és eredményeiket nem egy zseniális módszer és könyv is magában hordozza. A cikk korlátozott terjedelme miatt ezeket nem szeretném részletesen említeni, sokkal inkább foglalkoznék önös egyszerûséggel az általam megfigyelt jellemzõkkel.

Bvebben »

A Kis hableány - meseelemzés
Ismerve néhány tipikus Andersen-mesét feltételezzük, hogy beleszõtte személyes lelki irányultságát is a történeteibe, vagyis a népmesei alapon meglátszik tudattalanjának lenyomata. Emiatt a történet szimbolikája nem tisztán közvetíti az individuáció folyamatát, de egy olyan fontos motívummal indít, ami gyakori a tündérmeséknél is: a csonka-család helyzetbõl adódó krízis, mely a fõhõst egyéni útkeresésre indítja. Ez azt a pszichológiai tanulságot mindenképpen közvetíti, hogy a már érzelmileg megalapozott polgári házasság intézményén belül mennyire fontos mindkét szülõ részvétele a szocializációban, hogy az gördülékenyen haladjon, és megmaradjon a hagyomány keréknyomában.

Bvebben »

A kriminalisztikai okmány-, és írásszakértõi tevékenység azonosságai és eltérései
A kriminalisztikai írásszakértés és az okmányszakértés is a jogtudományokhoz kapcsolódó tudományág. Az írás-, és az okmányszakértõnek is egyaránt feladata a különbözõ úton létrejött írások és okmányok (vagy az okmányokon lévõ írás, kézírás, gépírás, bélyegzõlenyomat, stb.) tudományos technikai módszerekkel történõ vizsgálata a releváns tények feltárása és megismerése végett.
Itt jön be a két szakértõ, az okmány- és az írásszakértõ szerepe, hiszen mind a kettõ az okmányt vizsgálja. Mig az egyik magát a papírt és azok alkotó elemeit (okmányszakértõ), a másik a rajta lévõ írást (írásszakértõ).


Bvebben »

Grafo-Gárdony 2007.
Minden évben nyár végén kerül sor a grafológusok egyik legkiemelkedõbb szakmai találkozójára, a Grafo-Gárdony Konferenciára. Az idei elõadások augusztus 25-26-án az „érzelmek megnyílásának és elzárkózásának” témáját ölelték fel. A program védnöke az elõadói asztalnál Gömöri Géza volt, a MÍT rangidõs alapító tagja, emlékplakettes grafológusa. Továbbá a rendezvényt megtisztelte jelentétével, értékes hozzászólásaival dr. Agárdi Tamás a MÍT egykori elnöke. S ezen a konferencián a grafológus szakma nagyjai mellett elõadóként köszönthettük dr. Vass Zoltán pszichológust és Kertész Zsuzsa Tv-bemondónõt, akinek interaktív grafológiai elemzését Pálmai Anna, a Magyar Írástanulmányi Társaság elnöke, a Grafogárdony hagyományainak elindítója mutatta be.

Bvebben »

Árulkodó írások 1.
A rutinos, szakértelemmel rendelkezõ kézíráselemzõ=grafológus számára bárkinek a kézírása talán sokkal többet árul el írójáról, amiket papírra vet, mint gondolatai, cselekedetei. Éppen ezért az illetõ bármennyire is megválogatja cselekvését, gondolatait, a papírra vetett kézírásuk vonala sok minden olyan dolgot is elárul tulajdonosáról, amit az esetleg nem is akar feltárni, elárulni. A következõkben Sheila Lowe: Árulkodó kézírások címû könyvébõl (magyar kiadás: Athenaeum 2000 Kiadó Publishing Limitated, Budapest, 2005) idézünk egy-egy híres személyiség kézírását, melyet a kiadó engedélyével közlünk fotókopia formájában változtatás nélkül. Az elsõ híres személyiség: Báthory Erzsébet (i.m.: 14-15. old)


Bvebben »

ARISZTOTELÉSZ
Görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és elõfutára. Mesterével, Platónnal együtt az európai filozófia legmeghatározóbb alakja, a szókratészi hagyomány folytatója, a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Már az ókorban híressé vált nemcsak filozófiai és irodalmi mûvei miatt, de a kiemelkedõ tehetségû makedón fejedelem és istenkirály, Nagy Sándor nevelõjeként is.

Bvebben »

Tanulni és tudni - Interjú Gulyás Jenõ Istvánnal, a Grafodidakt Grafológusképzõ Központ igazgatójával
Batthyány tér, egy csodás, illatos kávézó és Gulyás Jenõ István, a Grafodidakt Grafológusképzõ Központ igazgatója. Kihagyhatatlan élmény. Gulyás Jenõvel egy internetes fórumon vettem fel a kapcsolatot, ahol minden felhasználó levelezhet egymással. Már az elsõ válaszban, amit kaptam tõle, meglepõdve figyeltem fel azonnali közvetlenségére. Kérése, hogy tegezzük egymást, végtelen örömmel és várakozással töltött el. Mindnyájan, akik a szakmában sürgünk-forgunk, hallottuk a nevét, tanítványai voltunk, vagy olvashattunk róla valamelyik szaklap hasábjain.

Bvebben »

Kineziológia és a stresszoldás
Gyakran emlékszünk döbbenettel életünk olyan eseményeire és történéseire, amelyekrõl csak a kineziológiai kezelések során derül ki, hogy okozói, elõidézõi voltak egy- egy mai problémánknak, bajunknak vagy betegségünknek. Ezúttal Várhidi Ilona mesélt lapunknak a SUB ROSA Képességfejlesztõ és kineziológiát oktató központból a munkájáról és a stresszoldásról.

Bvebben »

ABC a Föld-fokról…
Nyár eleje van, ragyogó napsütés. Már javában tervezgetjük, hol pihenjük majd ki egész éves mókuskerék hadmûveleteinket. Vannak szerencsésebbek is, akik már hazaérkeztek a korai nyaralásból. Ezen szerencsések közé tartozik kolléganõm, Eszter, aki híres arról, hogy évente - általában tavasszal - barátnõivel elindul egy-egy egzotikus vidék felkutatására. Az idén a „három Grácia” a Zöldfoki szigetekre vette az irányt. Eszter most ismerkedik a grafológia rejtelmeivel, ezért „útravalóul” arra kértem, próbáljon meg beszerezni egy ABC-t és némi írást két tengeri lubickolás között.

Bvebben »

A kalmükök írása
A mai Oroszország európai részén is élnek mongol népek. A kalmükök viszonylag késõn, 300-350 éve vetõdtek Európa és Ázsia határvidékére, és a ma a mongolság legnyugatabbi ágát képviselik. Mára mindössze 137 ezer kalmük él, így különösen fontos, hogy ennek a nem túlzottan nagy létszámú népcsoportnak a kultúrája hozzáférhetõvé váljon a hozzáértõk és az érdeklõdõk számára. A kalmükök a Volga deltájától nyugatra, a Kaszpi-tengertõl északnyugatra élnek. Õk az egyetlen buddhista nép Európában.

Bvebben »

Tatárlaka titka
"1961-ben Erdélyben, Tatárlakán, Nicolae Vlassza kolozsvári régész egy hamuval telt sírgödröt tárt fel, amelyben egy 40 év körüli ember összetört, megégett csontjaira, mellette pedig 26 agyagszoborra, két kõfigurára, egy tengeri kagylókból készült karperecre, egy égetett agyagból készített korongra és két téglalap alakú táblácskára bukkant. A csontok alapján a szénizotópos vizsgálat eredménye szerint a lelet 6-6500 éves." - olvashatjuk Friedrich Klára - Szakács Gábor: Kõbe vésték, fába rótták" cimû könyvében. ( Szakács Gábor kiadása, 2005) Az érdekes tanulmányból ezúttal grafológus kollegõnk szedett össze számunkra egy kis részletet.


Bvebben »

EGY LÁTOMÁS, EGY KÁVÉ, EGY HANGULAT
Egy ember, kinek szellemének, lelkének ma is látható, érezhetõ, átélhetõ, megismerhetõ megmutatkozását õrzi – többek között – egy múzeum Amszterdamban, a VAN GOGH MUSEUM.

Bvebben »

Pályaválasztás tizenévesen
Mit is takar e kifejezés pályaválasztás és miért fontos a helyes választás? Minden diák életében eljön az a pillanat, amikor a megszokott iskolatársaknak búcsút kell intenie, és fontos döntést kell hoznia a jövõjével kapcsolatban. Ilyen a pályaválasztás elõkészülete is. Tizenévesen elég nehéz ezt a majdnem életre szóló döntést meghozni, hisz kamaszként a világról, az életrõl vajmi keveset tud az ember, de talán ez így helyes is.

Bvebben »

Én, az ABC
Most elmesélem családfám történetét. Nem biztos, hogy mindenre emlékszem, hiszen meg sem tudom mondani a korom. Valamikor a ködös múltban születtem meg a Földközi-tenger mentén valahol a keleti partvidéken, s innen indultam diadalmas és hódító utamra, mely még ma is tart.

Bvebben »

PÁLYAVÁLASZTÁSI ÉS PÁLYAFEJLÕDÉSI TANÁCSADÁS
A pályaválasztási tanácsadás egy olyan folyamat, amely segít a személynek abban, hogy egy integrált és ugyanakkor adekvát önképet alakíthasson ki a maga szerepérõl a munka világában, azután próbálja is ki ezt a fogalmat a realitások területén, s és valóságba való átvitel révén tegyen eleget saját elképzeléseinek.

Bvebben »

A gyorsírásról dióhéjban
Írni és olvasni kisiskolás korban tanulunk. A folyóírást már régóta ismerik és használják azok, akik gyorsírástanulásra adják a fejüket. A gyorsírás különleges, speciális írás, mivel a mindennapi közhasználatú írástól eltérõ feladatot tölt be. Sajátos feladatra alkották: arra, hogy a beszédet – elhangzásával egy idõben – rögzítse. A gyorsírásban az írás idõbeli rövidsége a fontos és nem a gyors írás.

Bvebben »

A latin írás újkori fejlõdésének fõbb irányai
A latin írás középkori történetében a gótikus korszak jelenti a döntõ fordulatot. Ennek nagy eredményeként az írás társadalmi szerepe jelentõs mértékben bõvült, az íráshasználat fokozatosan gyakorlati célúvá vált. Mindezek egyaránt az íráshasználat laicizálódásához, elvilágiasodásához teremtették meg a lehetõséget.

Bvebben »

Teljesítményértékelés – Motiváció
Minden ember tehetséges valamiben. Az út mindenki elõtt nyitva áll, hogy megtalálja azt, amihez igazából tehetsége van. Hiszem, hogy elégedett dolgozó nélkül nincs elégedett ügyfél sem. Talán tudja ezt minden olyan nemzeti vagy nemzetközi cég, melynek egyik célkitûzése az ügyfelek elégedettségének fokozása. A dolgozók elégedettségének egyik elõsegítõje a motiválás.

Bvebben »

„Grafománia” – avagy az írás folyamatának pszichológiája
Az Idegen Szavak Szótára szerint a grafománia görög eredetû szó, amely beteges írásszenvedélyt jelent. Mégis, sokszor használjuk ezt a kifejezést arra az emberre, aki alkotásainak mennyiségével tûnik ki a többiek közül. Nem csak azokról a nagyszerû írókról beszélek, akik közé pl. Agatha Christie is tartozott, akik amellett, hogy hihetetlen mennyiségû alkotást tettek le az asztalra, a minõséget is elsõdleges elvárásnak tekintették.

Bvebben »

Az arctan és az érzelemkifejezés pszichológiai megközelítésben
Pszichológusok százai foglalkoztak már az érzelmek szerepével életünkben. Az érzelmek átszövik, végigkísérik tevékenységeinket, és kommunikációnkat. Mindennapos tapasztalat, hogy az ember érzelmi állapota leolvasható az arckifejezésrõl. Az emberi érzelmek fejlõdésével, differenciálódásával mindig újabb és újabb mimikai kifejezésekre vagyunk képesek, sõt a már meglévõket egyre árnyaltabban, kifinomultabban tudjuk alkalmazni.

Bvebben »

Az arctan történeti áttekintése
Arisztotelész tekinthetõ az arctan megalapozójának. Az arctan sokáig okkultnak tartott, de valójában tárgyilagos tudomány, aminek leghíresebb mûvelõje, Lavater Gáspár Zürichi pap volt, aki nagy szorgalommal gyûjtötte és dolgozta fel megfigyeléseit (1778), és akire Goethe is elismerõ hangon írt. Lavater munkássága jelentõs volt, és ma is õt tartjuk az arctan meg¬alapítójának.

Bvebben »

Egy ifjú pár…
Egy fiatal házaspárt választottam párkapcsolati vizsgálódásom alanyaként. Három évvel ezelõtt úgy határoztak, hogy összekötik életüket, azzal az érzéssel és tudattal, hogy egymáshoz illenek, és kapcsolatuk örökre szól. Akik egyszer elszánják magukat a házasságra, azok nagy százaléka úgy gondolja, örök életre választott.

Bvebben »

Mi a hazugság?
Hétköznapi értelemben a hazugság annak az eltorzítását, bizonyos esetekben eltitkolását jelenti, ami igaz, vagy amit igaznak tartanak. A hazugságnak ez a fajtája jelentõs szerepet játszik az életben, de vannak sokkal rosszabb fajtái, amikor az emberek nem tudják, hogy hazudnak. Az objektív tudatosság állapotában tudhatjuk az igazságot, jelen állapotunkban nem.

Bvebben »

Az írások megfejtése
Amikor elõször olvastam az egyiptomi írások megfejtõjének, Champillon munkásságának leírását, erõsen elgondolkoztatott, hogy vajon mit és hogyan is kell tenni ahhoz, hogy megfejtsünk egy számunkra ismeretlen írással írott szöveget. Azt sejtettem, hogy komoly feladatot jelenthet a felirat írásjegyeinek és annak a nyelvnek a szavai közötti megfeleltetés, melyen a jelek megfogalmazásra kerültek.

Bvebben »

A gyermekrajz meghatározása a Magyar Néprajzi Lexikon kötete szerint
A gyermekrajz néprajzi vonatkozásban a parasztgyermekek által papíron, ceruzával készített és többnyire színezett rajz. A spontán firkálások, ill. ábrázolások papírra vetése az iskolázás, ill. az írószerek és a papírhasználat általánossá válásához köthetõ, gyakran régi könyvek elõzéklapjain õrzõdött meg.

Bvebben »

A magyar népmesék transzcendentális tudása
Úgy hiszem, hogy valamennyiünk távolba ködlõ gyermeki élete a mesék sajátosan titokzatos, izgalmas világához fûzõdik szorosan. A szerencsésebbek kezdetben édesanyjuk, családtagok ölelésében „döcögtetve” a dünnyögõk és dúdolók megunhatatlan ritmusain.

Bvebben »

Gyorsírás és írásszakértés egy szakdolgozat tükrében
Útjára indítunk egy sorozatot, amelyben – a lehetõségekhez mérten – igyekszünk átfogó képet adni egy-egy dolgozat lényeges megállapításairól. Reméljük, ezzel is hozzájárulunk egymás tevékenységének megismeréséhez, a mindennapi munkához szükséges tudás bõvítéséhez. Elsõ alkalommal egy olyan kutatás eredményét bocsátjuk közre, mely területet tudomásunk szerint eddig írásszakértõi szempontból még senki nem vizsgált. Idén tett eredményes írásszakértõi-írásazonosítói vizsgát ZÁMBORI MÁRIA, aki magyar szakos egyetemi tanári diplomával és gyors- és gépírástanári végzettséggel rendelkezik.

Bvebben »

Szórakoztató aláírások
A színészek aláírásaiból megfigyelhetô, hogy az átlagosnál nagyobb és szélesvágású, nyitott betûk a dominánsak. A magas formanívójú széles írással, fôleg a középzónában a nagy érdeklôdési kör a jellemzô. Ehhez ambíciózus vállalkozó kedv, a sok irányú mozgás, a túlfûtött érzelem, a fantázia szabad áramlása, a kiváló kommunikációs készség is hozzájárulhat.

Bvebben »

Autogram - Demcsák Zsuzsa sztártükörben
Napjainkra jellemzô korosztályváltással sok csinos, fiatal arc jelenik meg a televízió képernyôjén, akik egycsapásra magazinok sztároldalainak üdvöskéi lesznek, és mi csak kapkodjuk a fejünket, már a neveket megjegyezni sincs idô. Kevés köztük az igazán karizmatikus egyéniség, aki valamiért más, kisugárzása van, és fiatal kora ellenére, illetve azzal együtt a nézô hitelesnek fogadja el. Ilyen Demcsák Zsuzsa, akit reggeli élô mûsor vezetôjeként a legmélyebb vízbe dobtak pályája legelején, majd többek között a Navigátor címû tudományos ismeretterjesztô-mûsor arca lett.

Bvebben »

Mit takar a pályaválasztás
A gyakorló grafológusok tudják, hogy megint itt a pályaválasztási dömping idôszaka. A jelentkezési lapok leadási határideje közeleg, a továbblépés irányát most kell megjelölni. Novembertôl februárig fokozatosan nô az igények száma és ezzel együtt a megrendelôk idegessége is. Legkevésbé a duktor ideges, hiszen talán ez az utolsó pillanat, amikor egy fontos döntés elôtt még – az autonómiáját nem kockáztatva – a szüleire támaszkodhat.

Bvebben »

Hogyan segíthet a grafológia a pedagógusoknak
Hogyan segíthet a grafológia a pedagógusonak, akik magatartás problémás, nehezen nevelhetõ kamszokat tanítanak? Köztudott, hogy a kamaszkor forradalmi változást hoz a gyerekek életében biológiai és lelkí téren egyaránt. Az egészséges lelkû, harmonikus környezeti háttérrel rendelkezõ fiatalok is kibillennek idõnként lelki egyensúlyukból, érzelmi viharokkal küzdenek, és lehetnek ebbõl fakadó viselkedési problémáik is.

Bvebben »

Grafológia a problémás gyermekekért
Az általános iskola alsó tagozatán pedagógusként szerzett tapasztalataimból tudom, hogy a kezdetleges egyéni írás már a második osztályban elkezdôdik. Erre utal például az írás dôlésének kialakulása (a tanult szten¬derd általában álló írás). Megváltozhatnak a betûnagyságok, torzulhatnak a betûk.

Bvebben »

PANTHEON
Napjainkra a grafológia államilag elismert tudománnyá vált. Ez az írásvizsgálat története során nem volt mindig így, de mindig akadtak lelkes, elkötelezett hívei a szakmának, akik továbbvitték, fejlesztették, új módszereket dolgoztak ki és vezettek be, hogy az írásanalízis még precízebb, még átfogóbb képet adhasson a személyiségrôl.

Bvebben »

Báthory Erzsébet
A „csejtei szörnyként” elhíresült Báthory Erzsébetrôl idestova négyszáz éve annak, hogy a rémisztô hírek szárnyra keltek. Vádolták gyilkosságok elkövetésével, „ártatlan szolgálólányok” megkínzásával, olyan asszonyként bemutatva, aki mások megkínzásában lelte kedvét. Rexa Dezsô meglátása szerint szadista elmebeteg volt, akinek a betegsége, ha idejekorán közismertté válik, akkor a „szadizmus betegségének Bátho¬rizmus lett volna az elnevezése”.

Bvebben »

Valahol a Tejúton lebegek… - Szász Endre emlékére
Festményeire, porcelánra, szônyegre helyezett munkáira úgy tekint a közönség, mint a grafológus-társadalom Klages formanívó elméletére. Elfogadják vagy elítélik, de egy biztos, közömbös senki sem marad irányában. Hogyan is indult ez az átlagosnak egyáltalán nem nevezhetô életpálya? A paletta, az ecset valamint a saját profilja is felfedezhetô aláírásában.

Bvebben »

MÁRAI SÁNDORRÓL
Milyen személyiséget takar az 1935-bôl és az 1941-bôl származó levelek írásképe? És vajon hogyan tükrözôdnek a feltárt jellemvonások a „Föld, föld!...” címû, visszaemlékezésnek szánt könyvében, amelyben huszonöt év távlatából, a háború utolsó hónapjaitól az emigrációja kezdetéig, 1948 augusztusáig követi az eseményeket.

Bvebben »

EGY ISMERETLEN ÚR VENDÉGE - írás Kosztolányi-tól és Kosztolányi-ról
Kosztolányi Dezsô írása ugyanolyan formai gazdagságot mutat, mint sokoldalú munkássága. A gyorsan futó sorokban az alakzatok szertelen variációját fûzi egymásba. A másik feltûnô sajátosság, hogy a végletekig leegyszerûsített írásban nem marad épen egyetlen betû sem.

Bvebben »

Léda – a nagyasszony
Az Ady-versek aranyos ködbe burkolják a felejthetetlen múzsa személyét. Hajlamosak vagyunk az ádáz perpatvarokat és a kíméletlen szakítást az állhatatlan költô nyakába varrni, jóllehet Léda szerepe sorsdöntô mind az alkotói pálya kibontakozásában, mind a csaknem kilencéves kapcsolat alakulásában. Elég csak ránézni az öles betûkkel telezsúfolt papírlapra, és egybôl látható, hogy helyet kíván magának biztosítani az emberek szívében és az élet színpadán.

Bvebben »

Írás és aura
Írás és aura: látszólag két különbözô, összehasonlíthatatlan fogalom. Az egyik az ember bensô énjét vetíti papírra a különbözô érzô és mozgatóidegek, valamint a finommotorika segítségével, míg a másik az emberi test körül lebegô színes energiatér, azaz elektromágneses burok.


Bvebben »

Michel de Nostre-dame
A fenti név bizonyára sokuk elôtt ismert, de ha azt írtam volna, hogy Nostredamus, aligha akadna, aki ne hallott volna róla, a misztikus tudományok iránt érdeklôdô híres asztrológus-orvosról, aki a XVI. században élt, és nevét óriási hírnév övezte. Nevezetesen jóslatai kapcsán, mely évszázadokon keresztül kíváncsisággal és várakozással töltött el és foglalkoztat napjainkban is sok jövôt fürkészô embert, várva a „Centuries astrologiques”-ben, az asztrológiai jóslatok könyvében leírtak bekövetkeztét.

Bvebben »

A meridián óra
A meridián óra néven közismert ábra a testünket átszövõ akupunktúrás meridiánokban keringõ bioenergia áramlását szemlélteti. A QI energia kétórás ciklusonként lép tovább egy-egy meridiánban, így 120 percig egy adott szerv-szervrendszerrel kapcsolatban álló akupunktúrás vezetékben a legintenzívebb.

Bvebben »

A ráncok titkai
A köztudatban az érzékiséget egy szépen ívelt telt nôi ajakkal azonosítják, a melegszívûséget pedig bársonyos barna tekintettel. A kék szemûekrôl azt mondják, hogy kemények, ridegek, a szürke szemûek pedig nem vetik meg az italt. Arra azonban ritkábban gondolunk, hogy a ráncoknak is fontos szerepük van az arcon. Nemcsak a korral járó kellemetlen jelek ezek, hanem az emberi tulajdonság hordozói is.

Bvebben »

Döntés a Holt-tengeri tekercsek ügyében - és más érdekességek a nagyvilágból
Az izraeli Legfelsôbb Bíróság jóváhagyta egy izraeli kutatónak a nevezetes Holttengeri tekercsek töredékeinek összeillesztésére vonatkozó szerzôi jogát. A határozat külföldi tudósok és izraeli kutatók közötti hosszú csatározás végére tett pontot.

Bvebben »

The Alcoholic Handicapped Barrister
Hónapokkal ezelõtt, amikor az Angol-Magyar-Angol Grafológiai Kisszótár ötlete felmerült, tudtuk, hogy a gyakorlás legjobb módja az, ha mélyvízbe dobjuk a hallgatókat, olvasókat és azonnal egy eredeti angol nyelven készült elemzést adunk közre. A British Institute of Graphology oktatójának munkájára esett a választásunk.

Bvebben »

A Diszlexiáról röviden
Ma iskoláinkban egyre nagyobb számban találunk tanulási zavar tüneteit mutató tanulót, sokan közülük olvasási nehézséggel küzdenek. Hazai és nemzetközi mérések is felhívják a figyelmet, hogy baj van gyermekeink olvasási készségével.

Bvebben »

Néhány szó a médiagrafológiáról – tanácsokkal kiegészítve
Mottó:
„Ha jól megy az üzlet, megéri reklámozni, ha nem megy jól, muszáj reklámozni.”
Igazat kell adnom az ismeretlen szerzõ gondolatának. Amennyiben egy vállalkozás sikeresen mûködik, kitermeli a reklámkampányhoz szükséges ráfordítást, ami újabb és újabb nyereséget termel számára. Ha azonban egy vállalkozás nem mûködik eredményesen, nem hozza az elvárt nyereséget, a reklámköltségeket nem tudja fedezni, így a vállalkozás ismeretlenül és látatlanul üzemel, ami végül csõdhöz és bezáráshoz vezethet.


Bvebben »

WEB BÖNGÉSZÔ
Mindenki szeret idegen nyelvû honlapokat böngészni, ezzel én is így vagyok. Határozott célom többnyire nincs, egyszerûen csak érdekességeket, híreket szeretnék megtudni a nagyvilágból. Így találtam rá egy német grafológus hölgyre, aki saját honlapján gyûjtött össze pár érdekes kérdést, majd azokat meg is válaszolta. Innen jött az ötletem, legyen egy kérdezz-felelek rovat, mely igény esetén az olvasók kérdéseire ad választ.

Bvebben »

ISO felkészítés szervezetfejlesztés egy német-magyar vállalatnál
Az általam vizsgált gazdálkodó szervezet egy német-magyar vegyes tulajdonú ingatlanfejlesztô kft. Alaptevékenységébe tartozik számos kereskedelmi centrum, lakópark és irodaház fejlesztése, üzemeltetése. A cég budapesti székhelyen 12 fô belsô munkatárssal és 24 szerzôdéses, külsôs kollégával mûködik. Éves nettó árbevétele megközelíti az egymilliárd forintot.

Bvebben »

Kancsalul, festett egekbe...
Valószínûleg minden grafológus kellemetlenül érzi magát, ha olyan kézírással találkozik munkája során, amely az alkoholos befolyásoltság vagy a kábítószer fogyasztás jeleit mutatja. Nehéz egy hivatalos megbízásban intelligensen megfogalmazni, hogy vizsgálatunk alanya netán szenvedélybeteg.

Bvebben »

Találkozás apáinkkal
Rendszeresen látogatója vagyok az interneten külföldi honlapoknak is, ahol megannyi érdekességre bukkanhat az érdeklôdô olvasó. Nemrég az Advisor Team lapján (www.¬Advi¬Team.com) Barbara Saunders és Jeni Rae Duschak szórakoztató, de egyben elgondolkodtató bemutatóját olvastam az Egyesült Államokban már meghonosodott „Apák Napja” alkalmából.

Bvebben »

Van-e esélye a legkisebb királyfinak a Pokémonokkal szemben?
Biztosan mindnyájan emlékszünk még gyermekkorunk kedvenc meséire és a mesehallgatás sajátos hangulatára. Mesélt nekünk az óvó néni, édesanyánk, a tévémaci, és mi, gyerekek is meséltünk egymásnak, akár kitalált történeteket is.
Miért volt olyan örömteli, amikor nagymamánk esténként elmesélte valamelyik kedves népmesénket vagy Csipkerózsika történetét? Miért hallgattuk akár századszorra is lélegzetvisszafojtva?


Bvebben »

ADALÉK A POKÉMON-LÁZHOZ
Év elején Levente fiamon igen érdekes jelenséget figyelhettünk meg. Az ötéves gyermek idõnként furcsa fejrángatásokat végzett olykor egy-egy szárnycsapásszerû karmozgással Összekötve. Elõször arra gyanakodtam, hogy elfeküdte a nyakát, vagy magas a párnája, stb. egyszóval valamilyen banális okot kerestem. De a szokatlan mozdulatsor egyre gyakoribbá vált, s újabb elemekkel is kiegészült.

Bvebben »

Ismerje-e a grafológus az írásszakértõ tevékenységét illetve az írásszakértõ a grafológiát?
Az okleveles írásszakértô képzést a jelenlegi tematika szerint grafológusoknak valamint grafológiai tanulmányokat folytató grafológushallgatóknak tartunk. Az oktatás tematikája ráépül a grafológusképzéseken tanultak egy részére. Így többek között az írásfiziológiára, az írástanítás lépéseire, az íráskörülmények és azok hatásainak ismeretére.

Bvebben »

Egy kiállítás margójára
Mûvészeti Múzeum felajánlásával 2003. március 16-tól április 27-ig betekintést nyerhetett Niki de Saint Phalle munkáiba. Az Ernst Múzeum így elindíthatta a nôi mûvészeket bemutató kiállítás-sorozatát a Francia festônô alkotásainak különleges bemutatásával, emellett halálának elsô évfordulójára méltó emlékezést adott.

Bvebben »

„ÁSÓ, KAPA, NAGYHARANG!”– VAGY MÉGSEM?
V Á L U N K …

A romantikus szerelem napjainkra a házasság természetes része lett. Fejvesztve keressük az „Igazit”, és hiszünk az „örök­ szerelemben”. Bízunk benne, hogy életünk végéig sértetlen marad házasságunk alapja: a személyes vonzalomból és összhangból fakadó kölcsönös szeretet.


Bvebben »